Doel en werkwijze
Een aantal jaren geleden werd de stichting Bosnische Toekomst opgericht na het horen van verhalen over en het zien van het leed van gezinnen die nog altijd in vluchtelingenkampen leefden. In kamp Samacki dom in Travnik leefden een aantal van deze gezinnen in barre omstandigheden en in vreselijke armoede. Door het bezoeken van deze gezinnen en het organiseren van sponsoring en financiële steun, en mede door de hulp die ook andere organisaties en personen hebben geboden, hebben zij inmiddels gelukkig huisvesting gevonden.
Wie zijn wij
De stichting Bosnische Toekomst bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Hiernaast zijn meerdere personen nauw betrokken bij de aktiviteiten van de stichting. Wij werken samen om in Nederland financiële steun te blijven zoeken voor onze projecten in Travnik.

Onze eerste contactpersoon in Bosnie is Amela Hadžijusufović. Zij is afgestudeerd in de rechten en afkomstig uit Travnik. Ze zet zich al jarenlang in op sociaal en politiek gebied. Zij zit in de jongerenafdeling van de gemeenteraad en is bestuurslid van een NGO organisatie die zich met name richt op de gezondheidszorg in Bosnië en de bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit hiervan voor alle kinderen en jongeren in het land. Zij kan ons dus erg goed op de hoogte brengen en houden en wij kunnen aansluiten bij projecten en initiatieven die deze stichting begonnen is.
Ons werk
Op deze manier is de stichting Bosnische Toekomst doorgegaan. Door contact te onderhouden met inwoners uit deze steden en te luisteren naar de verhalen over omstandigheden waar hulp en ondersteuning nodig is, blijven wij op de hoogte van de gezinnen waar nog steeds veel nood is. In de eerste plaats willen wij deze inwoners en de gezinnen stimuleren om structurele aanpassingen te zoeken in de eigen omgeving die het mogelijk maken een toekomst op te bouwen. Dit ondersteunen wij echter op alle mogelijke terreinen. Verder zullen wij onze contactpersonen en de gezinnen blijven bezoeken om zo onze blijvende betrokkenheid te laten blijken, alle vrijwilligers betalen telkens zelf de kosten qua vervoer, verblijf enz. om Uw geld volledig ten goede te laten komen, op de juiste plekken, daar waar het juist zo hard nodig is!!
De stichting en u
Wij staan open voor elke vorm van betrokkenheid van u bij het werk dat wij doen. Via de website kunt u op de hoogte blijven van onze activiteiten en uw mail met ideeën en vragen zullen wij met veel plezier beantwoorden. 
‌Een presentatie over de aktiviteiten van Stichting Bosnische Toekomst voor uw vereniging of bedrijf wordt met plezier door ons verzorgd!

Stichting Bosnische Toekomst is ANBI gecertificeerd!!
Dit betekent voor u dat elke gift aan onze Stichting voor u volledig fiscaal aftrekbaar is. Voor ons betekent het dat wij geen belasting over giften en legaten hoeven t
Doelstelling
Het bieden van hulp aan de bevolking van Bosnië-Herzegovina bij het nog voortdurende proces van opbouw van het dagelijks leven na de oorlog. Wij richten ons hierbij vooral op de allerarmste gezinnen, specifiek in de regio van Travnik.
Aanvullende ANBI informatie / beleid
RSIN / fiscaal nummer: 815706935. 
‌Het bestuur en de medewerkers krijgen op generlei wijze een beloning. Alle giften komen dus volledig ten goede aan de stichting. Jaarlijks wordt samen met onze contactpersoon in Bosnie een primair project gezocht. De financiele middelen worden aan het bestuur ter beschikking gesteld om aankopen voor het project te doen. Deze aankopen worden bij voorkeur ter plaatse gedaan. De penningmeester houdt een verantwoording bij van alle inkomsten en uitgaven. Voor het jaar 2018 zullen renovatiewerkzaamheden in een Medische Hulppost nabij Travnik het primaire project worden. De benodigde financiele middelen hopen we wederom via donaties te verkrijgen. 

Financiele verantwoording
Bekijk het financieel jaarverslag over 2017

Contact
Voor meer informatie en afspraken met betrekking tot een presentatie zijn wij bij voorkeur via de mail bereikbaar. 

‌U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze pagina.
Voor algemene informatie:
info@bosnische-toekomst.nl
of via tel.nr: 0223-532206
Voorzitter: Jan Plagge
‌Secretaris: Ciska Elling
Penningmeester: Ada Plagge
‌In BiH: Amela Hadžijusufović
Stichting Bosnische Toekomst
Rekeningnummer:
NL59 RABO 0127 1495 03
T.n.v: Stichting Bosnische Toekomst
te Anna Paulowna

‌KvK nr: 01134971