Doel en werkwijze
Een aantal jaren geleden werd de stichting Bosnische Toekomst opgericht na het horen van verhalen over en het zien van het leed van gezinnen die nog altijd in vluchtelingenkampen leefden. In kamp Samacki dom in Travnik leefden een aantal van deze gezinnen in barre omstandigheden en in vreselijke armoede. Door het bezoeken van deze gezinnen en het organiseren van sponsoring en financiële steun, en mede door de hulp die ook andere organisaties en personen hebben geboden, hebben zij inmiddels gelukkig huisvesting gevonden.
Wie zijn wij
De stichting Bosnische Toekomst bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Hiernaast zijn meerdere personen nauw betrokken bij de aktiviteiten van de stichting. Wij werken samen om in Nederland financiële steun te blijven zoeken voor onze projecten in Travnik.

Onze eerste contactpersoon in Bosnie is Amela Hadžijusufović. Zij is afgestudeerd in de rechten en afkomstig uit Travnik. Ze zet zich al jarenlang in op sociaal en politiek gebied. Zij zat in de jongerenafdeling van de gemeenteraad en was bestuurslid van een NGO organisatie die zich met name richt op de gezondheidszorg in Bosnië en de bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit hiervan voor alle kinderen en jongeren in het land. Zij kan ons dus erg goed op de hoogte brengen en houden van hetgeen er speelt in de regio.
Ons werk
Op deze manier is de stichting Bosnische Toekomst doorgegaan. Door contact te onderhouden met inwoners uit deze steden en te luisteren naar de verhalen over omstandigheden waar hulp en ondersteuning nodig is, blijven wij op de hoogte van de gezinnen waar nog steeds veel nood is. In de eerste plaats willen wij deze inwoners en de gezinnen stimuleren om structurele aanpassingen te zoeken in de eigen omgeving die het mogelijk maken een toekomst op te bouwen. Dit ondersteunen wij echter op alle mogelijke terreinen. Verder zullen wij onze contactpersonen en de gezinnen blijven bezoeken om zo onze blijvende betrokkenheid te laten blijken, alle vrijwilligers betalen telkens zelf de kosten qua vervoer, verblijf enz. om Uw geld volledig ten goede te laten komen, op de juiste plekken, daar waar het juist zo hard nodig is!!
De stichting en u
Wij staan open voor elke vorm van betrokkenheid van u bij het werk dat wij doen. Via de website kunt u op de hoogte blijven van onze activiteiten en uw mail met ideeën en vragen zullen wij met veel plezier beantwoorden. 
‌Een presentatie over de aktiviteiten van Stichting Bosnische Toekomst voor uw vereniging of bedrijf wordt met veel plezier door ons verzorgd!

Stichting Bosnische Toekomst is ANBI gecertificeerd!!
Dit betekent voor u dat elke gift aan onze Stichting voor u volledig fiscaal aftrekbaar is. Voor ons betekent het dat wij geen belasting over giften en legaten hoeven af te dragen.
Doelstelling
Het bieden van hulp aan de bevolking van Bosnië-Herzegovina bij het nog voortdurende proces van opbouw van het dagelijks leven na de oorlog. Wij richten ons hierbij vooral op de allerarmste gezinnen, specifiek in de regio van Travnik.
Aanvullende ANBI informatie / beleid

RSIN / fiscaal nummer: 815706935. 
‌Het bestuur en de medewerkers krijgen op generlei wijze een beloning. Alle giften komen dus volledig ten goede aan de stichting. Jaarlijks wordt samen met onze contactpersoon in Bosnie een primair project gezocht. De financiele middelen worden aan het bestuur ter beschikking gesteld om aankopen voor het project te doen. Deze aankopen worden bij voorkeur ter plaatse gedaan. De penningmeester houdt een verantwoording bij van alle inkomsten en uitgaven. De belangrijkste projecten in 2019 zijn renovatiewerkzaamheden op een basisschool in Nova Bila en verfraaiings werkzaamheden op een viertal scholen nabij Turbe.
‌Vanzelfsprekend zal er weer veel kleding geschonken worden en ook diverse voedselpakketten zullen uitgereikt worden. ‌De benodigde financiele middelen hopen we wederom via donaties te verkrijgen. 


‌Financiele verantwoording
‌‌Bekijk het financieel jaaroverzicht over 2022


Actueel beleidsplan
‌Bekijk de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Contact
‌Voor geïnteresseerde bedrijven en verenigingen verzorgen wij graag een presentatie. Voor meer informatie over ons, of voor het bespreken van een presentatie, kunt u een mail sturen, kunt u bellen, of u laat een bericht achter op de contact pagina.


Voor alle informatie:
janplagge@yahoo.com
‌Tel: +31 (0)638 4141 02

Stichting Bosnische Toekomst
RABO bank:
IBAN: NL59 RABO 0127 1495 03
tnv: Stichting Bosnische Toekomst
Anna Paulowna.‌
Omdat de Bosnische Toekomst ANBI gecertificeerd is, zijn eventuele giften onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.
‌RSIN: 815706935
Deze website is gesponsord door Druktemaker