Waarom Bosnië
Wij willen hulp bieden aan de mensen in Bosnië - Herzegovina, in de voortzetting van het proces van het opbouwen van een normaal leven. We zijn in de eerste plaats gericht op het verlenen van hulp aan de armste gezinnen, in de regio Travnik. Tijdens de oorlog werden veel gezinnen beschadigd, leden van hun families werden gedood of verdwenen. Deze periode met veel pijn en grote gevolgen heeft een stempel op hun leven achtergelaten. BiH heeft nog steeds de hulp nodig van andere landen in de wereld voor onderwijs, gezondheidszorg, economie, ... En vele jaren na de oorlog leven veel mensen nog steeds in armoede. De economie en het leven herstellen slechts langzaam en in de meeste steden hebben veel mensen nog steeds geen werk en voldoende financiële hulp en ondersteuning om het normale leven te herstellen. Jongeren in Bosnië hebben nog steeds plannen, wensen en dromen voor de toekomst van hun vaderland en het leven daarin. Er is echter ook hulp nodig om hun plannen en wensen te realiseren. Onze organisatie zal proberen deze hulp zoveel mogelijk te bieden. We onderhouden contacten met studenten en jongeren uit Travnik. We bezoeken de armste gezinnen en kinderen in ziekenhuizen en we proberen jaarlijks een project te realiseren zoals het opknappen van een afdeling in het ziekenhuis of het renoveren van een deel van een school.
Cilj naše organizacije jeste pružanje pomoći ljudima u BiH, u nastavku procesa izgradnje normalnog života. Prvenstveno smo usmjereni na pružanje pomoći najsiromašnijim porodicama, i to na području Travnika. Tokom rata, mnoge porodice su uništene, članovi njihovih porodica su ubijeni ili nestali, tako da je rat ostavio veliku bol, velike posljedice i pečat na njihove živote. BiH je još uvijek potrebna pomoć drugih zemalja svijeta za obrazovanje, zdravstvo, ekonomiju, … I godinama nakon rata mnogi ljudi još uvijek žive u siromaštvu. Ekonomija i život uopće polako se oporavljaju, ali u većini gradova, mnogo ljudi još uvijek nema posao i dovoljno finansijske pomoći i podrške za ponovno uspostavljanje normalnog života. Mladi ljudi u BiH nemaju baš lijepa iskustva iz proteklog perioda, ali ipak imaju planove, želje i snove za budućnost svoje domovine, i života u njoj. Međutim, i za ostvarenje njihovih planova i želja potrebna je finansijska pomoć. Naša organizacija će probati da pruži ovu pomoć koliko bude mogla. Održavamo kontakte sa studentima i mladima iz Travnika. Posjetimo najsiromašnije porodice i djecu u bolnicama i trudimo se da realizujemo projekat svake godine, kao što je renoviranje odjeljenja u bolnici ili renoviranje dijela škole.
Financiële ondersteuning
U kunt onze stichting steunen door een bedrag over te maken op rekening
NL59 RABO 0127 1495 03 t.n.v. Stichting Bosnische Toekomst te Anna Paulowna.
Desgewenst houden wij u persoonlijk op de hoogte van de uiteindelijke besteding van uw bijdrage. Verder kunt u op de website volgen hoe de stand van zaken is.
Contact
‌Voor geïnteresseerde bedrijven en verenigingen verzorgen wij graag een presentatie. Voor meer informatie over ons, of voor het bespreken van een presentatie, kunt u een mail sturen, kunt u bellen, of u laat een bericht achter op de contact pagina.


Voor alle informatie:
info@bosnische-toekomst.nl
‌Tel: +31 (0)638 4141 02

Stichting Bosnische Toekomst
RABO bank:
IBAN: NL59 RABO 0127 1495 03
tnv: Stichting Bosnische Toekomst
Anna Paulowna.‌
Omdat de Bosnische Toekomst ANBI gecertificeerd is, zijn eventuele giften onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.
‌RSIN: 815706935